Valente S.p.a. - Materiale ferroviario - Materiali per Ferrovie - Porti - Gallerie - Miniere
Produkty
SZYNY > Z rowkiem
 
Profil dostępny na zamówienie

Valente S.p.a. - Rotaie a gola(tranviarie) secondo norme UNI 3142

Oznakowanie Rozmiar główny Moment
bezwładności
Wskaźnik
przekroju
Wytrzymałość
na rozciąganie
Waga
H P B A L G C
Jx cm4 Wx cm3 Kg/mm2 Kg/m
Ri 59
180.00 180.00 56.00 12.00 42.00 47.00 15.00
877 364 70 58.19
Ri 60
180.00 180.00 56.00 12.00 36.00 47.00 21.00
920 380 70 59.74
Ph 37a
180.00 180.00 60.00 13.00 60.00 47.00 15.00
1.250 307 70 66.90
PH 37
182.00 150.00 52.5 11.00 60.5 46.00 14.00
830 378 70 56.50
Długość prętów
12 m - 18 m
Wymiary podane w mm Na zamówienie wykonujemy szyny
o innych parametrach długości
i wytrzymałości na rozciąganie
 
 
 

| Top

 
 

 

 
Szyny
Links