Valente S.p.a. - Materiale ferroviario - Materiali per Ferrovie - Porti - Gallerie - Miniere
Produkty
USŁUGI
 


Za sukcesami firmy Valente SpA stoi najwyższa jakość usług i wsparcia oferowanego i gwarantowanego naszym Klientom, zarówno w zakresie wyboru różnego typu szyn i systemów mocujących jak i urządzeń oraz maszyn wymaganych w przypadku realizacji danego projektu.

Firma Valente SpA zawsze rozpatruje z Klientem różne alternatywne opcje; oferuje także zbadanie danego przypadku, łącznie z wizytą na terenie zakładu Klienta, w celu określenia optymalnego rozwiązania.

To właśnie wysoka jakość usług oraz wsparcia udzielanego Klientom sprawiła, że firma Valente SpA zyskała ich szacunek i lojalność, umacniając w ten sposób współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

  • INSPEKCJE NA TERENIE ZAKŁADU
  • KONSTRUKCJE
  • CZĘŚCI ZAMIENNE
  • OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
  • WSPARCIE FINANSOWE
 
Links