Valente S.p.a. - Materiale ferroviario - Materiali per Ferrovie - Porti - Gallerie - Miniere
Produkty
SYSTEM MOCUJąCY Choose from right menu the PRODUCT >>
 
Valente spa - rotaie - sistemi di fissaggio - materiale ferroviario

Wybór systemu mocującego jest istotnym czynnikiem w przypadku szyn dźwigowych, normalnotorowych lub wąskotorowych, zarówno podczas montażu torów jak i pojedynczej szyny. Niewłaściwie dobrany system mocujący może pociągać za sobą poważne konsekwencje finansowe oraz powodować poważne problemy, między innymi:

  • spowolnienie lub wstrzymanie procesu produkcyjnego.

  • nadmierne lub nierównomierne zużycie szyn

  • uszkodzenie elementów mechanicznych

  • uszkodzenie podstawy nosnej

  • uszkodzenie systemów mocujacych

Systemy mocujące Valex zostały opracowane na podstawie doświadczenia zgromadzonego na przestrzeni ponad 80 lat działalności firmy VALENTE SPA, oferują praktycznie nieograniczony wybór rozwiązań, które pozwalają na optymalne rozwiązanie każdego problemu.

 

System mocujący:

Dla szyn dźwigowych |
valex 1000 | valex 2000/2100 | valex 3000/3100
valex 4000 | valex 5000/5100 | valex 6000 |
valex 7000 | valex 9000

Dla szyn normalnotorowych |
seria valex F


Dla szyn wąskotorowych |
seria valex D


 
System mocujący
Links